Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Neft

Neftin destruktiv emal texnologiyası prosesləri

Müəllif: S.Ə.Məmmədxanova, Ə.A.Həsənov

Bakı, ADNA-nın mətbəəsi, 2019, - 178 s.
Dəniz yataqlarının neft - qaz laylarının və quyularının qazohidrodinamik tədqiqat üsulları

Müəllif: T.Ş.Salavatov, Ş.Z.İsmayılov, S.İ.Mansurova

Bakı, ADNSU, 2019, - 74 s.

Sintetik neft turşuları əsasında alınmış sənaye əhəmiyyətli reagentlərin tətbiqi

Müəllif: S.Ə.Məmmədxanova

Bakı, ADNSU, 2021,- 383 s.
Добыча всемирная: история борьбы за нефть, деньги и власть

Müəllif: Daniel Erqin

Moskva, Alpina, 2021, - 944
Dəniz qaz və qazkandensat yataqlarının işlənməsi nəzəriyyəsi və istismar texnologiyası

Müəllif: T.Ş.Salavatova, Ş.Z.İsmayılov

Bakı, Mars - Print, 2019, - 366 s.

Исcледование качества пластмаcсовых деталей нефтепромыслового оборудования

Müəllif: Həsənova Nailə

Bakı, ADNSU, 2021,- 161 s.

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×