Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Struktur

Elmi- metodik şöbə

İnformasiya resurslarının komplektləşdirilməsi şöbəsi:

Şöbə müdiri - Gülpəri Saleh qızı Əkbərova;

İnformasiya resurslarının elmi işlənməsi şöbəsi:

Şöbə müdiri - Mətanət Ələsgər qızı Salmanova;

Əlifba və sistem kataloqlarının elmi təsviri və təşkili bölməsi:

Bölmə müdiri - Nərmin Fuad qızı Qədimova;

Məlumat biblioqrafiya şöbəsi:

Şöbə müdiri - Zaibə Əziz qızı Əhədova;

Abonentlərə xidmət şöbəsi;

Kitabxanalararası abonement bölməsi:

Bölmə müdiri - Kifayət Nəriman qızı İsmayılova;

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi:

Şöbə müdiri - Aygül Riza qızı Hacıyeva;

Mikrofilmləşdirmə və rəqəmsallaşdırma bölməsi:

Bölmə müdiri- Aygün Akif qızı Qazıyeva;

Kütləvi işlər və təbliğat şöbəsi:

Şöbə müdiri - Amaliya Cəmil qızı Qənbərova;

İnformasiya resurslarının saxlanması şöbəsi:

Şöbə müdiri - Səkinə Mikayıl qızı Vəliyeva;

Xarici ədəbiyyat şöbəsi:

Məlumat- biblioqrafiya işi və xidmət fondu şöbəsi:

Şöbə müdiri - Sevda Nadir qızı Ağayeva;

Komplektləşdirmə və sənədlərin işlənməsi şöbəsi:

Şöbə müdiri - Kəmalə Şamil qızı Mahmudova;

Mikrofilmlərin komplektləşdirilməsi, işlənməsi və saxlanması şöbəsi:

Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi:

Şöbə müdirinin müavini:

İqtisadçı- İsmayıl Saleh oğlu Əhmədov;

Ümumi və kadrlar şöbəsi:

Şöbə müdiri - Əliyeva Salman qızı Kifayət

Təsərrüfat şöbəsi:

RETK- nın Gəncə filialı:

Filial müdiri - Məlahət Çapay qızı Zamanova;

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×