Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Şöbələr

Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi:

Şöbə müdirini əvəz edən, iqtisadçı- İsmayıl Saleh oğlu Əhmədov;

Ümumi və kadrlar şöbəsi:

Şöbə müdiri - Kifayət Salman qızı Əliyeva;

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi:

Şöbə müdiri - Aygül Riza qızı Hacıyeva;

Mikrofilmləşdirmə və rəqəmsallaşdırma bölməsi:

Bölmə müdiri - Aygün Akif qızı Qazıyeva;

Kütləvi işlər və təbliğat şöbəsi:

Şöbə müdiri - Amaliya Cəlil qızı Qənbərova;

Abonenentlərə xidmət şöbəsi/Kitabxanalararası abonement bölməsi:

Bölmə müdiri - Kifayət Nəriman qızı İsmayılova;

Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi:

Şöbə müdiri - Zaibə Əziz qızı Əhədova;

İnformasiya resurslarının komplektləşdirməsi şöbəsi:

Şöbə müdiri - Gülpəri Saleh qızı Əkbərova;

İnformasiya resurslarının elmi işlənməsi şöbəsi:

Şöbə müdiri - Mətanət Ələsgər qızı Salmanova;

Əlifba və sistem kataloqlarının elmi təsviri və təşkili bölməsi:

Bölmə müdiri - Nərmin Fuad qızı Qədimova;

İnformasiya resurslarının saxlanması şöbəsi:

Şöbə müdiri - Səkinə Mikayıl qızı Vəliyevə;

Məlumat biblioqrafiya işi və xidmət fondu şöbəsi:

Şöbə müdiri - Sevda Nadir qızı Ağayeva;

Komplektləşdirilmə və sənədlərin işlənmə şöbəsi:

Şöbə müdiri - Kəmalə Şamil qızı Mahmudova;

Təsərrüfat şöbəsi:

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının Gəncə filialı:

Filialın müdiri - Məlahət Çapay qızı Zamanova.

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×