Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Qədim və orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı

Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı

Müəllif :Məmmədova G. , Hacıyeva S.

Nəşr ili :Bakı :“Şərq-Qərb” , 2013.

Kitabın birinci cildi Azərbaycan memarlığının qədim, antik və erkən orta əsrlər dövrlərinə həsr edilmişdir. Qafqaz Albaniyasında orta əsrlərin inşaat fəaliyyətindəki ən yaxşı nailiyyətlərin cəmləşdiyi dini binalar memarlığı haqqında dolğun və hərtərəfli məlumat verilir.Qərbi Azərbaycanın abidələri

Müəllif: Alakbarlı Azız

Nəşr ili: Bakı: “Nurlan” Nəşriyyatı, 2007.

Kitab qədim Qərbi Azərbaycan ərazisininTürk-Oğuz torpağında yaşamış Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəniyyət nümunələri toplanmış vəhər bir abidə haqqında qısa məlumat ilə birlikdə bir və ya bir neçə şəkil verilmişdir.Qafqaz Albaniyasının memarlığı

Müəllif: Mamedova G.

Nəşr ili: Bakı: Çaşıoğlu, 2004.

Kitab Qafqaz Albaniyası - Azərbaycanın orta əsr memarlığı tarixinə həsr edilmişdir. Sahə tədqiqatları materialları və tarixi mənbələrdən alınan məlumatlar əsasında Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan Alban memarlığının mənşəyi, inkişafı və çiçəklənməsinin mənzərəsi canlandırılır.Azərbaycanın tarixi abidələri

Müəllif :Qaziyev М.А.

Nəşr ili :Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 1958

Kitabın bir hissəsi Azərbaycanın qədim və orta əsrlərə aid tarixi abidələr haqqda bəhs edir.Aзәрбајҹан тарихи (ən qədim zamanlardan XX əsrədək)

Müəllif : Bunyadov Z.M, Yusifov Y.B

Nəşr ili: Bakı:”Azərbaycan dövlət nəşriyyatı”. 1994

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×