Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Kitabxananın şöbələri

İnnovasiya və inkişaf üzrə direktorun 1-ci müavini- Mübariz Ənvər oğlu Məmmədli;

İnformasiya resursları üzrədirektor müavini - Ləman İlyas qızı Xələfova;

Abonementlərə İnformasiya xidməti üzrə direktor müavini – Lyudmila Vladimirovna Çubabriya ;

Elmi katib – Azadə Əsəd qızı Orucova ;

Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi – Aybaniz Xalid qızı Əhmədova,şöbə müdiri ;

Ümumi və kadrlar bölməsi ;

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi - Aygül Riza qızı Hacıyeva, şöbə müdiri ;

Mikrofilmləşdirmə və rəqəmsallaşdırma bölməsi - Aygün Akif qızı Qazıyeva, bölmə müdiri ;

Kütləvi işlər və təbliğat şöbəsi - Amaliya Cəlil qızı Qənbərova, şöbə müdiri ;

Abonementlərə xidmət şöbəsi /Kitabxanalararası abonement şöbəsi- Kifayət Nəriman qızı İsmayılova, ;

Məlumat biblioqrafiya şöbəsi - Zaibə Əziz qızı Əhədova, şöbə müdiri ;

İnformasiya resurslarının komplektləşdirməsi şöbəsi - Gülpəri Saleh qızı Əkbərova, şöbə müdiri ;

İnformasiya resurslarının elmi-işlənməsi şöbəsi - Mətanət Ələsgər qızı Salmanova, şöbə müdiri ;

Əlifba və sistem kataloqlarının elmi təsviri və təşkili bölməsi - Nərmin Fuad qızı Qədimova, bölmə müdiri;

İnformasiya resurslarının saxlanması şöbəsi - Səkinə Mikayıl qızı Vəliyevə, şöbə müdiri ;

Məlumat biblioqrafiya işi və xidmət fondu şöbəsi - Sevda Nadir qızı Ağayeva, şöbə müdiri ;

Komplektləşdirmə və sənədlərin işlənmə şöbəsi - Kəmalə Şamil qızı Mahmudova, şöbə müdiri ;

Təsərrüfat şöbəsi - İlqar Məmməd oğlu Məmmədov, şöbə müdiri ;

Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının Gəncə filialı - Məlahət Çapay qızı Zamanova, filialın müdiri;

TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×