Telefon: +99412 449-62-56; Çağrı mərkəzi- 960;
Nadir kitablar fondu

Azərbaycanın elektrik enerjisi

Elektrik enerjisi, elektrik enerjisi istehsalının və istifadəsinin rasional genişləndirilməsinə əsaslanan ölkənin elektrikləşdirilməsini təmin edən bir enerji hissəsidir. Elektrik enerjisi, elektrik enerjisi istehsalı, ötürülməsi və satışını əhatə edən bir enerji sektorudur. Müasir elektrik enerjisi sənayesi klassik və alternativ enerji istehsalı metodlarının özünəməxsus birləşməsidir. Yerin ehtiyatlarının tədricən tükənməsi ilə əlaqədar olaraq digər mənbələrin axtarışı bütün sənayenin inkişafında prioritet olmuşdur. Əlbətdə ki, qurulmuş metodlar aktuallığını itirmir, lakin effektivliyini artırmaq üçün dəyişikliklər və optimallaşdırma mərhələsindədirlər. Ətraf mühit faktoru mühüm rol oynayır: bütün müasir inkişaflar təkcə məhsuldarlığın artımını stimullaşdırmağa deyil, həm də ətraf mühitə minimal ziyan vurmağa yönəlib.Azərbaycanda Alban kilsələrinin memarlığı

Müasir Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsini işğal edən Qafqaz Albaniyası, eramızdan əvvəl IV- е.VIII əsrdə ən qədim mədəniyyət və dövlətçilik mərkəzlərindən biri idi.Faydalı coğrafi mövqe və müxtəlif strukturların tikintisi üçün lazım olan müxtəlif təbii materialların bolluğu həm dövlətin paytaxtı Qəbələdə, həm də Qafqaz Albaniyası ərazisindəki digər yaşayış məntəqələrində memarlığın hərtərəfli inkişafına kömək etdi. Albaniya kilsə memarlığının parlaq nümunələri olan Azərbaycan ərazisindəki bir qrup xristian məbədi və monastır kompleksi xüsusi maraq doğurur- Kiş (Şəki), Xudavenq, Gəndzasar (Kəlbəcər), Gürmük, Lakit, Qum (Qax) ), Avey (Qazax), Jotara (Qəbələ) .Bu tikintilər Azərbaycanda min illərdir mövcuddur və dövlət tərəfindən qorunullar.Ekoloji mozaika

Ekologiya elm kimi köklərini uzaq keçmişdən götürür. Tədricən bəşəriyyət canlı orqanizmlərin yaşayış yerləri ilə əlaqəsi haqqında məlumatlar topladı və ilk elmi ümumiləşdirmələr edildi, bununla XIX əsrin 60-cı illərinə qədər ekologiyanın bir elm olaraq yaranması və formalaşması baş verdi. Yalnız 1886-cı ildə Alman bioloq Ernst Hekkel ekoloji bilikləri müstəqil bir bioloji elm sahəsi olaraq seçdi və bunun üçün ekologiya adı təklif etdi. "Ekologiya" sözü iki yunan sözündən gəlir: oikos- ev, vətən, logos -anlayış, tədris mənasını verən. Hərfi mənada ekologiya “ev elmi”, “yaşayış sahəsi elmi” dir.

Bu gün ən azı 50 müxtəlif ekologiya sahəsi (məsələn, xüsusi ekologiya, geoekologiya, geoinformatika, tətbiqi ekologiya, insan ekologiyası;)mövcuddur . Şərti olaraq ekologiyanın istiqamətləri iki əsas hissəyə bölünə bilər - bütün canlı təbiəti bir bütün olaraq öyrənən ümumi və ya fundamental ekologiya və insan cəmiyyətinin təbiətlə əlaqəsini öyrənən sosial ekologiya.Bunlar qaydaları və metodları müəyyənləşdirir, təbii ehtiyatlardan rasional istifadə, təbiətin və insan mühitinin qorunmasını öyrənirlər.
Aqrar sektorun modernləşdirilməsi

Müasir dünyada kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyatın digər sahələrində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən aqrar-sənaye kompleksinin aparıcı sahələrindən biridir. Mövcud şəraitdə istehlak mallarının demək olar ki, 75%-i kənd yerlərində istehsal olunan məhsullardır. Kənd təsərrüfatı sənayesi milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Modernləşmənin əsas vəzifələri aqrar sektorun innovativ inkişafını təmin etməkdir, yəni, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının mütərəqqi texnologiyalarla təmin edilməsi, marketinq və satış fəaliyyətinin kompüterləşdirilməsidir.


Neft üfüqlərinin inkişafı

Azərbaycanın ən böyük karbohidrogen hövzələri Xəzər dənizinin şelfində yerləşir. Bakının yerləşdiyi Abşeron yarımadasında neft hasilatı ilə bağlı ilk etibarlı məlumat VII-VIII əsrlərə aiddir. 19-cu əsrin sonlarında neft sənayesindəki yüksəliş əhəmiyyətli sərmayə cəlb etdi və yeni zavod və fabriklərin inşasına təkan verdi.2016-cı il üçün Azərbaycanda təsdiqlənmiş neft ehtiyatları 7 milyard barel təşkil edir. Bu, dünyada 20-ci yerdir və ümumi dünya neft ehtiyatlarının təqribən% 0,4-üdür. Azərbaycanın təsdiqlənmiş ehtiyatları illik istehlakdan 199,8 dəfə çoxdur. Ölkə “qara qızıl” ını xaricə satmasaydı, ehtiyatları 200 ilə çatacaqdı. Ölkə gündə 843.546 barel neft istehsal edir (2016), dünyada 24-cü yeri tutur, gündə 96.000 barel neft istehlak edir (2016) və istehsalının 78% -ni (2016-cı ildə gündəlik 654.629 barel) ixrac edir.


TvininqAggression of Armenia against AzerbaijanHerbi tecavuzstartup2https://www.epo.org/index.htmlhttps://www.eapo.org/ru/
Search×